Книгосховище Українського Мовця станом на 15 липня 2008 року

Скачать Сидеров: 13 Личеров: 7 Размер: 4.51 GB

[djvu та ін.]

Автор: різні

Жанр: мовознавство

Видавництво: різні

Формат: більше DjVu, але багато інших

Якість: скановані сторінки

Мова:

українска, інші

Описайлівка:

Що воно таке за книгосховище? Це десятки поцифрованих та впорядкованих підручників, словників, порадників з українскої мови. Ймовірно, воно - одне з найбільших зібрань такої літератури в інтернетовій мережі. Понад усе, воно - результат праці багатьох волонтерів, що сканують, вичитують та впорядковують мовні матеріали. Запрошуємо вас завітати до нас та, по змозі, зробити й свій внесок у накопичення матеріалів та розвиток цього корисного україномовного ресурсу.

Станом на: 14.07.2008

Список книг:

Словники


Українскі (/Ukrainian/Dics/Uk-Uk/)
Великий тлумачний словник сучасної українскої мови (ВТС СУМ) 2005. Онлайнова версія - www.slovnyk.net, а також версія під Лінгво.
Етимологічний словник українскої мови (томи 1-4, 5)
Словник українскої мови. У 11т. НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, Київ, Наукова думка, 1970-1980 (Відскановані 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й та 11-й томи.)
Словарь українскої мови. Грінченко Б. Київ, В-во Академії Наук, 1959
Українска мова: Енциклопедія. Київ, вид-во ?Укр. енцикл.?, 2004. 2-ге вид.
Знаки українскої етнокультури. Словник-довідник. В. В. Жайворонок. Київ, Довіра, 2006
Словник-довідник з українского літературного слововживання. Головащук С. Київ, Наукова думка, 2004 (DOC)
Словник іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука, Київ, 1974 (DSL, LSD)
Чучка Павло. Прізвища закарпатских українців: Історико-етимологічний словник. Львів, Світ, 2005
Словник паронiмiв українскої мови. Гринчишин Д.Г., Сербенска О.А. Київ, Радянска Школа, 1986
Словник труднощів українскої мови
Коломієць М. П., Регушевский є. С. ?Словник фразеологічних синонімів?/під ред. Винника В. О. Київ, Радянска школа, 1988
Словники України 3.0, складається з п'яти словникових підсистем-модулів ? словозміни, транскрипції, синонімії, антонімії та фразеології. Джерело
Словник українского жаргону, укладений Лесею Ставицькою. Деталі тут
Українский жарґон. Словник: Містить близько 4070 слів і понад 700 стійких словосполучень. Ставицька, Леся. Київ, Критика, 2005
Полюга Л. М. Словник синонімів українскої мови. Видання друге. Київ. Видавництво "Довіра" 2006 (RTF)
Полюга Л. М. Словник антонімів українскої мови
Калашник В. С., Колоїз Ж. В. Словник фразеологічних антонімів українскої мови
Українска літературна вимова і наголос: Словник-довідник. єрмоленко С.Я, Сологуб Н.М. Київ, Наукова думка, 1973
Словник фразеологізмів українскої мови. Ред. Винник В.О. Київ, Наукова думка, 2003 (Словники України)
Словник-довідник з культури українскої мови. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенска О., Терлак З. Київ, Знання, 2006
Орфоепічний словник. Погрібний М.І. Київ, Радянска школа, 1986 (шкільний)
Орфоепічний словник. Погрібний М.І. Київ, Радянска школа, 1984
Карпіловска є. А. Кореневий гніздовий словник українскої мови: Гнізда слів з вершинами - омографічними коренями. Київ, Українска енциклопедія, 2002
Словник скорочень в українскій мові. ? К., 1988
Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста
Енциклопедія трипільскої цивілізації у 2х томах. Київ, 2004
Словник античної мітології. Упоряд. Козовик І.Я., Пономарів О.Д. ? Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006.
Коваль А. П. Спочатку було Слово: Крилаті вислови біблійного походження в українскій мові. Київ, Либідь, 2001
Словник іншомовних слів. Морозов С. М., Шкарапута Л. М. Київ, Наукова думка, 2000
Гуцульскі говірки. Короткий словник. Відп. редактор Я. Закревска. Львів, Ін-т українознавства, 1997
Матеріали до словника буковинских говірок, випуск 2. Редкол.: Карпенко Ю.О., Лук?янюк К.М., та ін. Чернівці, 1971.
Матеріали до словника буковинских говірок, випуск 3. Редкол.: Карпенко Ю.О., Лук?янюк К.М., та ін. Чернівці, 1972.
Матеріали до словника буковинских говірок, випуск 5, 6
П. Лисенко. Словник поліских говорів. Київ, Наукова думка, 1974.
Іван Огієнко. Словник місцевих слів, у літературній мові не вживаних. Жовква, 1934
Українска діалектна лексика. Збірник наукових праць. Київ, 1987
Крилаті вислови в українскій літературній мові: Афоризми, літературні цитати, образні вислови. Коваль, А. П., Коптілов, В. В. Київ, Вища школа, 1975
Знайшов - не скач, згубив - не плач. Українскі прислів'я, приказки, усталені вирази
Короткий словник перифраз. Коломієць М.П., Регушевский є.С. Київ, Радянска школа, 1985
Етимологічний словник українскої мови: У 2-х т. Укл. Ярослав Рудницький. Вінніпеґ-Оттава, 1962-82. (1)
Словник староукраїнскої мови XIV ? XV ст. У 2 т. Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. єдлінска, В. Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. К.: ?Наукова думка?, 1977-1978. (1)
Історичний словник українского язика. Під ред. є. Тимченка. К.-Х., 1930-32. (1)
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі (1)
Фразеологічний словник українскої мови. Ужченко, В. Д., Ужченко Д. В. Київ, Освіта, 1998
Фразеологічний словник українскої мови у 2 книгах. Книга 2: Налитий - Ящик. Київ, Наукова думка, 1993
Українска мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Київ, Либідь, 2001
Жайворонок В. В. Велика чи мала літера? Словник-довідник. Київ, Наукова думка, 2004 | | DOC
Словник епітетів українскої мови. Бибик, С.П., єрмоленко, С.Я., Пустовіт, Л.О. Київ, Довіра, 1998
Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / За ред. С. Я. єрмоленко. Харків, Фоліо, 2006.
Власні імена людей: словник-довідник. Скрипник, Л.Г., Дзятківска, Н.П. Київ, Наукова думка, 2005
С. П. Левченко, Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківска. Словник власних імен людей (українско-російский і російско-українский) . Київ, Наукова думка, І967
Складні випадки наголошення: Словник-довідник. Головащук С.І. Київ, Либідь, 1995
Екологія українского слова. Практичний словничок-довідник. Сербенска О., Білоус М.
Миславский В. Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми. Харків, 2006
Словник античної міфології. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. Київ, Наукова думка, 1989, 1-е видання на літописі
Довідник українских прізвищ. Ю.К. Редько. Київ, Радянска школа, 1968
Імена та по батькові, поширені в Україні - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.
Топонімічний словник України. Янко М.Т. Київ, Знання, 1998
Словник соціологічних і політологічних термінів. Астахова В.І., Даниленко В.І. та ін. Київ, Вища школа, 1993
Словник сучасного українского сленгу. Кондратюк Т. М. Харків, Фоліо, 2006
Інверсійний словник українскої мови. Київ, Наукова думка, 1985
Політичний словник. Київ, Головна редакція УРЕ, 1976
Номис М. Українскi приказки, прислiв?я і таке інше. Київ, Либідь, 1993
Народ скаже - як зав'яже. Українскі народні прислів'я, приказки, загадки. Київ, Веселка, 1973
Іван Верхратский. Про говор галицких лемків. Львів, Наукове товариство імени Шевченка, 1902
Словник наголосів українскої літературної мови. Погрібний М. І. Київ, Радянска школа, 1959
Пуряєва Наталія. Словник церковно-обрядової термінології. Львів, Свічадо, 2001
Фінансовий словник. Ковальчук А. Т. Київ, Знання, 2006
Завадска В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів українскої міфології. Київ, Орфей, 2002.
Москаленко А. А. Словник діалектизмів українских говірок Одескої області. Одеса, 1958
Аркушин Г. Словник західнополіских говірок. Том 1. Луцьк: "Вежа", 2000. Том 2
Онишкевич М. Й. Словник бойківских говірок. Частина 1. А-Н. Київ, Наукова думка, 1984., Частина 2. О-Я
Піпаш Ю.О., Галас Б.К. Матеріали до словника гуцульских говірок (Косівска Поляна і Росішка Рахівского району Закарпатскої області) . - Ужгород, 2005. - 266 с.
Дзендзелівский Й. О. Арго нововижницьких кожухарів на Волині // З кн.: Дзендзелівский Й. Українске і словянске мовознавство. Збірник праць. ? Львів, 1996. ? С. 245?285.
Екологія: Тлумачний словник. Мусієнко М. М. та ін. Київ, Либідь, 2005
Словник давньоукраїнскої міфології. Плачинда С. Київ, Українский письменник, 1993
Ткач Людмила. Українска літературна мова на Буковині в кінці XIX - на початку XX ст. Частина 1: Матеріали до словника. Чернівці, Рута, 2000
Економічний словник-довідник: За ред. док. екон. наук, проф. С. В. Мочерного. Київ, Феміна, 1995
Бухгалтерский словник. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир, Рута, 2001
Тлумачний словник українскої мови. Івченко А. Харків, Фоліо, 2002
Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті. - Ужгород, 2007
Малий політологічний словник. Хто є хто в європейскій та американскій політології
Короткий словник синонімів українскої мови. Деркач П. М. Київ, Радянска школа, 1960
Перши інтернетови спис словництва лемківского

Рос-укр. та укр-рос. (/Ukrainian/Dics/Ru-Uk & Uk-Ru/)
Російско-українский словник за ред. Кримского А.Е. 1-3 томи Київ, Червоний шлях, 1924-1930 | | онлайнова версія | | електронна версія + додатки (PDF)
Великий російско-українский словник за ред. Жайворонка В.В. Київ, Абрис, 2003
Російско-українский словник. У 3т. НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. Київ, Наукова думка, 1969
Українско-російский словник. У 6 т. Ред. І. М. Кириченко. Київ, в-во Академії наук, 1953-1963: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й та 6-й томи
Російско-українский словник сталих виразів. Вирган І.О., Пилинска М.М. Харків, Прапор, 2002 | | онлайнова версія
Російско-українский словник складної лексики. Укладач С. Караванский. 35 000 перекладів
Українско-російский і російско-українский фразеологічний тлумачний словник. Олійник, І.С., Сидоренко М.М. Київ, Радянска школа, 1991
Російско-українский словник сталих словосполучень. Головащук С. Київ, Наукова думка, 2001 (DOC)
Великий російско-українский політехнічний словник за ред. Благовєщенского О.С. Київ, Чумацький шлях, 2002
Російско-українский словник синонімів. Башнякова Н.П., Вишневска Г.П. та ін. Київ, Освіта, 1995
І. Шелудько, Т. Садовский. Російско-українский словник технічної термінології. 1928.
Х. Полонский. Російско-українский словник природничої термінології. Державне видавництво України. 1928
Російско-українский словничок термінів природознавства і географії. Зладив К. Дубняк. 1917
Російско-українский словник термінів фізики і химії. М. Вікул. Гадяч, 1918
Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія. (Проект) Матеріяли до українскої термінології та номенклату-ри. Том XVI / Уклад. М. Дорошенко, М. Станіславский, В. Страшкевич. Харків ? Київ: ДВУ, 1930
Російско-українский медичний словник професійної мови фахівців з внутрішніх хвороб (із тлумаченням термінів) . Присяжнюк М. С. Київ, Академія, 1995
Сікорска З. С. Українско-російский словотворчий словник. Київ, Освіта, 1995
Короткий російско-українский словник контрастивної лексики: Понад 7000 слів. Ленець К. В., Ставицька Л. О. Київ, Довіра, 2002
Російско-українский і українско-російский словник: Відмінна лексика. Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, С. В. Шевчук. Київ, Вища школа, 1993, див. також тут
Російско-українский словник для війсковиків. Бурячок А., Демский М., Якимович Б. Київ, Варта, 1995
Російско-українский словник війсково-технічних термінів. Київский війсковий інститут управління та зв?язку, 1994.
Російско-українский словник з інформатики та обчислювальної техніки з покажчиком українских термінів. Карачун В. Я. Київ, Рось, 1994
Російско-українский будівельний словник. В.М. Гордєєв, Р.Я. Зельцер, є.А. Кожан, Е.О. Полторацька, І.Ю. Резниченко. Київ, Укрархбудінформ, 1994
Російско-українский словник. Термінологічна лексика. Ніна Шило. Київ, Просвіта, 2004
Російско-українский математичний словник. Укладачі В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. Київ, Вища школа, 1995
Словник ділової людини (російско-українский) . О. Олійник. Київ, Слов'янский клуб, 1996
Російско-українский словник фізичних термінів / Уклад.: Ю. В. Караван та ін.; За ред. О. Б. Лисковича. Київ, Вища школа, 1994
Російско-українский словник із техногенної безпеки та екології. Манець І. Г., Білецький В. С., Ященко Ю. П. Донецьк, Донбас, 2004
Іваницький, Ф. Шумлянский. Російско-українский словник. Київ, Обереги, 2006
Російско-українский тлумачний теплоенергетичний словник. За ред. Й. Мисака, М. Крука. Львів, Видавництво Національного університету ?Львівска політехніка?, 2001.
Російско-українский науково-технічний словник. Уклад. В. Перхач, Б. Кінаш. 30 000 слів. Львів, 1997
Російско-українский розмовник з озвучуванням LingvoSoft Talking PhraseBook 2006
Нечай С. Російско - українский (московско - руский або москвинско - русинский) медичний (лікарский) словник з іншомовними назвами. Київ, Фонд ТТ, 2000

Інші (/Ukrainian/Dics/Inshi/)
Англо-українский словник. У двох томах. Склав Балла М. І. Близько 120 000 слів. Київ, Освіта, 1996
Англо-українский тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування
Українско-англійский юридичний словник. Карабан В.І. Вінниця, Нова книга, 2003 - Не поширюється на прохання автора
Англо-українский дипломатичний словник, вичитана txt-версія
Англо-українский фразеологічний словник. Баранцев К.Т. Київ, Знання, 2005
Англійско-українский юридичний словник. Карабан В.І. Вінниця, Нова книга, 2004 - Не поширюється на прохання автора
Англо-українский словник парних словосполучень. Медведєва Л.М., Дайнеко В.В. Київ, Українска енциклопедія, 1994
Англо-українский бізнес словник: економіка, фінанси, банки, інвестиції, кредити
Англо-українский словник з бізнесу. За редакцією Н. М. Семко. Львів, Оріяна-нова, 2006
Англо-українско-російский словник усталених виразів. Медведєва Л.М., Медведєва Н.Ю. Київ, Укр. енциклопедія, 1992
Новий англо-українский та українско-англійский словник. В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковский. Xарків, Друкарский центр ?єдінорог?, 2001
English-Ukrainian Dictionary of Color Names and Color Science
Новий німецько-українский і українско-німецький словник. Малишев В.Ф., Кібенко В.А. Харків, ДИВ, 2005
Німецько-українский словник лайливих слів. О. Гаврилів. Львів, Апріорі, 2005
Українско-польский, польско-українский словник. Юрковский М., Назарук В. Київ, Школа, 2003, вичитана українско-польска частина
Німецько-українский фразеологічний словник. У 2х томах. В.І. Гаврись, О.П. Пророченко. Київ, Радянска школа, 1981
Малоруско-нїмецкий словар. У 2 т. Уложили: євгений Желеховский та Софрон Недїльский. Львів, 1886. (1)
Короткий українско-російско-англо-німецький словник з економіки та менеджменту. Київ, Спалах, 1996.
Англійско-французько-німецько-українский словник термінології європейского Союзу. Київ, ?К.І.С.?, 2007
Короткий англо-українско-російский словник наукової лексики / Упорядники М. І. Балла, В. Я. Карачун, В. Г. Коряченко, Ю. З. Прохур. Київ, Грамота, 2001
Російско-українско-англійский війсковий словник. Близько 20000 слів. Уклад.: В. Я. Карачун, І. А. Черненко, С. М. Чиж, О. О. Карачун. Київ, Техніка, 2001
Німецько-українско-російский словник шкіргалантерейної промисловості
Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник. Українска, англійска, болгарска, польска, російска. За редакцією проф. Ф. Ф. Бутинця, проф. М. Добії, проф. Т. Б. Тріфонова. Житомир ЖДТУ, 2004
Японско-українский розмовник, також тут
Українско-китайский словник
Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов: Биохимия, физиология, химия. М. С. Власенко, О. К. Усатенко, Ю. В. Хмелевский, В. Г. Шевчук; Под ред. В. Г. Коляденко, Ю. В. Шанина. Київ, Здоров'я, 1992. 114 с.

Інші книжки

Довідники (/Ukrainian/Books/Dovidnyky/)
Правопис-2007, DOC, видання 2000-го року
Найголовніші правила українского правопису 5 (12) .07.1919 (DOC)
Скорочений Правопис 1928 з книжки "Історія українского правопису" В. Німчука
Довідник з українского правопису. Ред. Вихованець І.Р. Київ, Діал, 2006
Українский правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. Шевелєва Л.А. Харків, Світ дитинства, 2000
Правопис - корсет мови? Фаріон І. Львів, Свічадо, 2004
Німчук В.В. Історія українского правопису: XVI-XX століття. Хрестоматія. Київ, Наукова думка, 2004.
Чак є.Д. Мандрівка в Країну слова. Київ, Веселка, 1981
Складні питання граматики та орфографії. Чак є. Д. Київ, Радянска школа, 1978
Складні випадки українского слововживання. Чак є.Д. Київ, Радянска Школа, 1969 (також DOC)
Чак є. Д. Барви нашого слова. Київ, Радянска школа, 1989 (також DOC)
Ющук І. П. Практичний довідник з українскої мови. Київ, Рідна мова, 1998
Проблеми становлення українскої термінології: Науково-методичні матеріали. За ред. проф. Л. О. Пономаренко. Житомир, 1993
Півторак Г. П. Формування і діалектна диференціація давньорускої мови: (Історико-фонетичний нарис) . Київ, Наукова думка, 1988
Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери. Харків, Фоліо, 2005
Неправильно-правильно. Довідник з українского слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. Волощак М. Київ, Просвіта, 2003
Жовтобрюх М. А., Русанівский В. М., Скляренко В. Г. Історія українскої мови. Фонетика. Київ, Наукова думка, 1979
Зубков М. Сучасне українске ділове мовлення. Xарків, Торсінг, 2001
Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, Наукова думка, 1988
Возняк М.С. Історія українскої літератури. У 2 книгах: Навч.вид. Вид. 2-ге, перероб. Кн.1. Львів, Світ, 1992
Масенко Л. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. Київ, КМ Академія, 2004, DOC
Шевельов Ю. Українска мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) : Стан і статус Чернівці: "Рута", 1998, також тут (DOC)
Культура українскої мови. Довідник. За ред. Русанівского В.М. Київ, Либідь, 1990
Українскі імена і призвища. Масенко Л.Т. Київ, Знання, 1990
Жовтобрюх М. А. Нарис історії українского радянского мовознавства (1918-1941) . Київ, Наукова думка, 1991.
Москаленко А. А. Українска лексика першої половини ХІХ ст. (Конспект лекцій із спецкурсу) . Одеса, 1969.
Матвіяс І. Українска мова і її говори. Київ, Наукова думка, 1990
Сопоставительная грамматика русского и украинского яз?ков = Порівняльна граматика російскої та українскої мов. Басова Г.Д. та ін. Київ, Наукова думка, 2003
Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) . Історія українскої літературної мови. Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. ? Київ: Наша культура і наука, 2001. 440 с.
М. Максимович. Исторія древней русской словесности. Том 1. Київ, 1839
S. Smal-Stockyj. Ruthenische Grammatik. Berlin und Leipzig, 1913.
С. Смаль-Стоцький. Я. Рудницький. Завдання слов'янскої філології й українска славістика. Авґсбурґ, 1948
К. Кисілевский. Іван Зілинский. Українска Вільна Академія Наук. Вінніпег, 1962
Назвознавчі матеріяли з Галичини. Грабець В. Вінніпеґ, 1964
ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українскій мові у бібліографічному описі"
ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення | | ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять
ISO 9 (1995) Information and documentation, transliteration of Cyrillic characters into Latin characters, Slavic and Non-Slavic languages
"Лінгво-етнічна структура України" (цікава стаття про те, скільки людей в Україні розмовляє українскою мовою, а скільки - російскою) (PDF)
Microsoft International Language Services (MILS) - Ukrainian Style Guide (CHM)
Ярун Г. М. Кореляція форми і змісту в розвитку українскої прислівникової системи. Київ, Наукова думка, 1993.
Скляренко В. Г. Праслов?янска акцентологія. Київ, 1998
Горбач О. Вибрані наукові статті. 1962-1993.
Питання термінології. Науково-методичні матеріали. Випуск ХІ. Житомирский війсковий інститут радіоелектроніки, 2000.
Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Харків, Вища школа, 1987
Довідник з українскої мови (у форматі exe)
Огієнко Т. М., Богданова Л. Ф., Філіпова Н. А., Кириченко Н. Н. Стежинка до знань. Довідник школяра молодших класів. Тропинка к знаниям. Справочник младшего школьника. Харків, Країна мрій, 2002
Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник. Київ, Мистецтво, 1985
Демчук М. Слов?янскі автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст. Київ, 1988.
Українска латинка. Короткий правопис. Класика, 2000.
Конкурсні тестові завдання для вступників: УКРАїНСЬКА МОВА
Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. За редакцією першого заступника голови ВАК України Р. В. Бойка. 3-тє видання, випр. і допов. Київ, Толока, 2004
Клименко Н. Ф. Як народжується слово. Київ, Радянска школа, 1991
Михайло Лесів, Українскі говірки Польщі, Варшава: "Українский архів", 1997
Українска мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріяли. За ред. Л. Масенко. Київ, Видавничий дім ?Києво-Могилянска академія?, 2005
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977 рр. Київ, Наукова думка, 1980
В. М. Русанівский, С. Я. єрмоленко. Життя слова. Київ, Вища школа, 1978
Ткаченко О. Б. Українска мова і мовне життя світу. Київ, Спалах, 2004
Вихованець І. Р. Таїна слова. Київ, Радянска школа, 1990
В. М. Брицин. Співставне дослідження синонімів в російскій та українскій мовах. Київ, Наукова думка, 1980
Ю. М. Кругляк. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селиш міского типу Українскої РСР. Київ, Наукова думка, 1978
Орест Купранець. Топономастика ґванінуса з 1611 р. Українска вільна академія наук. За редакцією Яр. Рудницького. Вінніпеґ, 1954
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене. Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. Київ, Толока, 2005.
Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти. Київ, KM Academia, 2000

Підручники (/Ukrainian/Books/Pidruchnyky/)
Ю. Шерех (Шевельов) Нарис сучасної українскої літературної мови (1)
О. Синявский. Норми українскої літературної мови, Львів, 1941 (1)
Уваги до сучасної українскої літературної мови. Курило О. Торонто, Нові дні, 1960
Курс сучасної українскої літературної мови. Частина 1. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Київ, Радянска школа, 1965
Б. М. Кулик. Курс сучасної українскої літературної мови. Частина II. Синтаксис. Київ, Радянска школа, 1961
Сучасна українска мова. Ред. Пономаріва О.Д. Київ, Либідь, 2001
Електронний підручник з українскої мови. 2006
Стилістика сучасної українскої мови. Пономарів О.Д. Київ, Либідь, 1993 (бракує 11 сторінок)
Практикум з правопису українскої мови. Ющук І.П. Київ, Освіта, 2000
Мацько Л. І. та ін. Стилістика українскої мови: Підручник. Київ, Вища школа, 2003
Вихованець І., Городенска. К. Теоретична морфологія українскої мови: Академ. граматика укр. мови / За ред. І. Вихованця. Київ: Унів. вид-во ?Пульсари?, 2004.
І. Р. Вихованець. Граматика українскої мови. Синтаксис. Київ, "Либідь", 1993
М. А. Жовтобрюх, О. Т. Волох, С. П. Самійленко, І. І. Слинько. Історична граматика українскої мови. Підручник. Київ, Вища школа, 1980. ? 320 с.
Украинский яз?к для начинающих. Терлак З., Сербенска О. Львів, Світ, 1999 (PDF, 1)
Підручник українскої мови із сайта vesna.org.ua (HTML)
Культура усного мовлення. Навчальний посібник. Сербенска О.А. Київ, 2004
Посібник-довідник з перекладу англійскої наукової і технічної літератури на українску мову. Карабан В.І. Tempus, Флоренція - Страсбург - Гранада - Київ, 1997
Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ, Академія, 2006
Вихованець І. Р., Карпіловска є. А., Клименко Н. Ф. Вивчаємо українску мову. Розширений курс. Самовчитель. Київ, Либідь, 1993
Білецький А. О. Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів. Київ, "АртЕк", 1996., 1
Безпояско О. К., Городенска К. Г., Русанівский В. М. Граматика українскої мови. Морфологія: Підручник. Київ, Либідь, 1993
Леонова М. В. Сучасна українска літературна мова. Морфологія. Київ, Вища школа, 1983.
Возняк М. С. Історія українскої літератури. У 2 книгах: Навч.вид. Вид. 2-ге, випр. Кн.2. Львів, Світ, 1994.
Слинько І. І. Історичний синтаксис українскої мови. Київ, Вища школа, 1973
Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українска мова. Особливості практичного застосування. Київ, Знання-Прес, 2006.
Бевзенко С. П. Історія українского мовознавства. Історія вивчення українскої мови: Навчальний посібник. Київ, Вища школа, 1991.
Кононенко П. П., Кадомцева Л. О., Мацько Л. І. Українска мова: Навч. посібник. Київ, Либідь, 1992.
Дзендзелівский Йосип Олексійович. Конспект лекцій з курсу українскої діалектології (Вступні розділи) . Ужгород, 1966
Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українскою. Харків, Книжковий клуб, 2007
Мацько Л. І., Мацько О. М. Риторика. Київ, Вища школа, 2006
Різун В. Літературне редагування: Підручник.? К.: Либідь, 1996
Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. Львів: ПАІС, 2005
Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. К.: Наша культура і наука, 2006
Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій. Київ, Т-во "Знання", КОО, 2000
Корунець І. В. Порівняльна типологія англійскої та українскої мов. Навчальний посібник. Вінниця, Нова Книга, 2003.
Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник. Вінниця, Нова Книга, 2001
Лопушанский В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у говорах Західної України. Дрогобич, 2000.
Лісна О. О. Вивчаємо українску самостійно. Навчальний посібник. Київ, 1992
О. І. Когут. Основи ораторского мистецтва: Практикум. Тернопіль, Астон, 2005
Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. ? Л.: ВФ Афіша, 2006
Українска мова. Тести. 5?12 класи: Посібник / За ред. Н. Гуйванюк. К.: Вид. центр ?Академія?, 2007
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. Київ, МАУП, 2002. 208 с.
Ukrainian: a comprehensive grammar. Stefan M. Pugh and Ian Press. Routledge Grammars. 1999

Порадники (/Ukrainian/Books/Poradnyky/)
Б. Д. Антоненко-Давидович. Як ми говоримо (RTF, є онлайнова версія)
Олександр Пономарів. Культура слова - мовностилістичний довідник (також DOC)
Чи правильно ми говоримо? Чак є.Д. Київ, Освіта, 1997
Секрети українскої мови. Караванский С. Київ, Кобза, 1994
Культура мови на щодень. За ред. єрмоленко С. Я. Київ, Довіра, 2000
Офлайнова версія уроків державної мови газети "Хрещатик" - mova.kreschatic.kiev.ua (DOC)
Ну що б, здавалося, слова...: Бесіди про культуру українскої мови. Бортняк А.А. Київ, Укр. письменник, 1994
Краса і сила слова: Бесіди про мову худож. твору. Бацій І. С. Київ, Рад. школа, 1983

Інше (/Ukrainian/Books/Inshe/)
Письмо і шрифт. Різник М.Г. Київ, Вища школа, 1978
Невмирущі знаки. Паола Утевска. Київ, Веселка, 1981
Абетка (для дітей дошкільного віку)
Азбука. Київ, Казка, 2004
Книга-іграшка "Мій перший буквар". Для дітей від 4-х років
Якубовска Марія. У дзеркалі слова: Есеї про сучасну українску літературу. Львів. Каменяр, 2005
Воля О. Афоризми та думки. Енциклопедія житття. Київ, Калита, 2005
Животко А. Історія українскої преси. ? К., 1999
Сергій єфремов. Історія українского письменства. Київ: Femina, 1995
Грушевский М. С. Про українску мову і українску школу. Київ, Веселка, 1991
Мартін Гайдеґґер. Дорогою до мови. Львів, Літопис, 2007
М. Голубець. Русифікація ? люмпенізація ? вульгаризація. Львів, Поллі, 2006. 48 с.
За цілковиту українізацію!
Боги. Міфи Давньої Греції
Легкові автомобілі. Автобуси. Вантажівки. Енциклопедія техніки
Вивчаємо етику та естетику без проблем. Дітям 4-6 років
Гетьмани України. Богдан Хмельницький.
Тіло людини. Енциклопедія для дітей. Київ, Махаон, 2005
Таємниці давніх цивілізацій. В-во "ОКО", "Ранок"
Гетьмани України. В-во "Махаон"
Легенди та міфи України
Давня Греція. Харків, Книжковий клуб, 2005
Міфи Давньої Греції. Тесей
Зоря нового часу. Серія ?Історія людства?. Харків, Ранок
Свята українского народу
Православні свята
Начало всіх начал. Серія ?Історія людства?. Харків, Ранок, 2002
Міфи Давньої Греції. Вогонь Прометея
Розвиваємо мовлення. Від слова - до розповіді. Серія ?Розумні книжки?. Махаон-Україна
Хімія. Серія ?Я пізнаю світ?. Київ, Школа, 2002
Скандинавскі міфи та легенди
Світ мандрів. Серія ?Що? Як? Чому??
Міфи та легенди народів світу. Дитяча енциклопедія. Махаон
Ігор Землянских. Наші птахи. Богдана
Професор Крейд. Січень 2006
Міфи давніх слов?ян
Троянска війна
Енциклопедія для юних джентльменів. Харків, Промінь, 2002
Історія України в казках та легендах
Свята моєї Батьківщини

Карти (/Ukrainian/Maps/)
Атлас з детальними картами світу та окремо ? України
Країни світу (офіційні назви) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.
Населені пункти України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.
Гідрографічний словник (водойми України) - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.
Назви об?єктів земного рельєфу України - додаток до Великого тлумачного словника, 2005 р.
Атлас з історії України (друга половина ХVІІІ - початок ХХ ст.) 9 клас. В-во Інститут передових технологій.
Атлас з історії України (1914-1939 рр.) 10 клас. В-во Інститут передових технологій
Атлас з історії України (XVI - XVIII ст.) 8 клас. В-во Інститут передових технологій
Атлас. Новітня історія (1914 - 1939 рр.) 10 клас. Картографія, 2006
Атлас з історії України (1939 - 2005 рр.) 11 Клас. Інститут передових технологій, 2005

Аудіо-матеріали (/Ukrainian/Audio/)
Погрібний М. І. Українска літературна вимова. Трансформ, Дніпропетровск, 1992. Навчальний посібник з комплектом аудіокасет (переведених у формат mp3)
Записи радіожурналу "Слово"

Художня та інша література (/Ukrainian/Ukrlit)
Уся бібліотека Ukrcenter.com за станом на лютий 2007 року
Добірка різноманітніх українских книжок - від художньої літератури до підручників і публіцистики
Колядки-щедрівки
Соціально-побутові пісні. Упоряд. О.М. Хмілевска. Київ, Дніпро, 1985
Енеїда. Ювілейне видання. І. П. Котляревский. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1948
Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.
Казки з-за грат: Із спецсховища ? до читача. Упор. М. Д. Ходоровский. Київ, Довіра, 1992
Тарас Шевченко. Кобзар. Київ, Дніпро, 1985
Маркіян Шашкевич, Русалка Дністровая. Будапешт, 1837.
Колискові
Лемківский календар на 2001 (2002, 2003) рік
Лемківский календар на 2000 рік
Київ. Провідник. За ред. Федора Ернста. 1930
Світличний І. О. У мене ? тільки слово. Харків, Фоліо, 1994. 431 с.
Доброокий. Спогади про Івана Світличного. Київ, Час, 1998
Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933. Упорядкув., передм., післямова Ю. Лавріненка; Післямова є. Сверстюка. - К.: Смолоскип, 2004. - 992 с.

Особиста оцінка:

10 - рекомедую всім!!!Останній раз внесено зміни: Smoke (2008-07-15 01:24) , редаговано 3 раз